Confidențialitate

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acesteia. Societatii EUROSTAR LIMITED SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare.

1. Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe siteul nostru sa inceapa imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul de gestiune al contului. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. EUROSTAR LIMITED SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

2. Securitatea datelor personale

Accesarea acestui site implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de EUROSTAR LIMITED SRL. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promotiiile EUROSTAR LIMITED SRL sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de EUROSTAR LIMITED SRL prin orice mijloace de marketing. EUROSTAR LIMITED SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, sub nicio circumstanta, fara acordul prealabil al utilizatorului. Datele Dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.